<<
>>

Розродження при переношуванні вагітності

Переношування вагітності слід розглядати як акушерську патологію, тому тактика ведення пологів повинна бути активною.

Медикаментозне родозбудження проводиться з використанням традиційних методів викладених в розділі “Аномалії родової діяльності”.

Після дородової підготовки проводять амніотомію з наступним введенням утеротоніків (простагландини, окситоцин або їх суміш). Показання, протипоказання, дозування та спосіб введення визначаються станом жінки, плода, характером родової діяльності, наявністю екстрагенітальної патології.

В родах обов’язково проводиться профілактика гіпоксії плода та інтенсивне спостереження за його станом і розвитком родової діяльності. При відсутності ефекту від медикаментозного родозбудження протягом 3-4 годин, а також при виникненні гіпоксії плода, або іншої акушерської патології проводиться розродження шляхом кесарського розтину.

Плановий кесарський розтин при переношуванні вагітності показаний у випадках наявності супутніх показань (тазові передлежання плоду, безпліддя в анамнезі, першороділля старшого віку, звуження тазу та інші).

Профілактика переношування вагітності проводиться шляхом ретельного спостереження за вагітною в жіночій консультації та своєчасної госпіталізації у відділення патології вагітних для дородової підготовки.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняттям невиношування вагітності та звичне невиношування.

2. Що включає в себе поняття невиношування вагітності?

3. Наведіть фактори, які сприяють невиношуванню вагітності в І, ІІ та ІІІ триместрах.

4. Складіть план обстеження жінки із загрозою переривання вагітності.

5. Що розуміють під поняттям істміко-цервікальна недостатність?

6. Запропонуйте план лікування жінці із загрозою самовільного викидня в І триместрі.

7. Наведіть приклади препаратів, які використовуються для токолізу.

8. Які показання для проведення вагітним профілактики РДС плоду?

9. Складіть план лікування вагітної із загрозою самовільного викидня.

10. Від чого залежить тактика ведення вагітної із передчасним вилиттям навколоплідних вод в ІІІ триместрі вагітності?

11. Які особливості ведення передчасних пологів?

12. Визначте різницю між поняттям “переношена вагітність” і “пролонгована вагітність”.

13. Вкажіть причини, що ведуть до переношування вагітності.

14. Наведіть клінічні ознаки переношування вагітності.

15. Які лабораторні методи використовуються для діагностики переношування вагітності?

16. Наведіть ознаки, які свідчать про “зрілість” шийки матки.

17. Яким чином можна визначити готовність організму жінки до родів?

18. Опишіть методи підготовки вагітної до родів.

19. Охарактеризуйте особливості перебігу і ведення запізнілих пологів.

20. Які ускладнення виникають при запізнілих пологах?

<< | >>
Источник: Колектив авторiв. Акушерство та гінекологія / За ред. А.М. Громової, В.К. Ліхачова.- Полтава: Полтава”,2000.-600с., іл.. 2000

Еще по теме Розродження при переношуванні вагітності:

  1. Покриви тіла та вага жінки при вагітності
  2. Перебіг вагітності і пологів при тазових передлежаннях
  3. Перебіг і ведення вагітності при тазових передлежаннях
  4. Лікування при загрозі переривання вагітності в І та ІІ триместрах
  5. Перебіг вагітності і пологів при звуженому тазі
  6. Зміни в опорно-руховій системі жінки при вагітності
  7. Ведення вагітності
  8. Ознаки вагітності
  9. Достовірні ознаки вагітності
  10. ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ